ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทนายความ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานรับประกันภัยรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.