ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างการก่อสร้าง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า / พนักงานขาย ประจำโครงการ (ด่วนมาก!!!) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ ( Site Marketing) 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ด่วนมาก !!!) 15,000 - 22,000 ปทุมธานี
Total 8 lists.