ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างการก่อสร้าง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลาง 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า / พนักงานขาย ประจำโครงการ (ด่วนมาก!!!) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ ( Site Marketing) 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.