ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ายจัดซื้อรถยนต์ 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
บัญชี/นักตรวจสอบบัญชี 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเอกสาร Messenger 11,000 - 13,500 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.