ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ายจัดซื้อรถยนต์ 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
บัญชี/นักตรวจสอบบัญชี 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่วงล่าง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.