ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PR Brand (Skin Care) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Skin Consultant (ที่ปรึกษาด้านผิวหนัง) 15,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Workshop Makeup สาขาขอนแก่น 12,000 - 25,000 ขอนแก่น
Cosmetics Training ( สาขาขอนแก่น) 12,000 - 20,000 ขอนแก่น
PR Brand 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.