ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 15,000 ขึ้นไป นครปฐม
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 20,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 18,000 - 30,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO(DCC) 15,000 - 30,000 นนทบุรี
Total 6 lists.