ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sea Freight Assistance Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sea Freight Export Customer Service 16,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
SEA FREIGHT IMPORT D/O 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service Air export ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive - Air/Sea Freight ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.