ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง 10,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขนส่งสินค้า 10,500 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
นักบัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.