ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน จัดทำใบขนขาออก ทางเรือ 16,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
SUPPERVISOR SALES-CO ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Service Air export ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Programmer 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
SEA FREIGHT EXPORT DOCUMENT 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.