ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
SUPPERVISOR SALES-CO ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Programmer 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service Air export ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive - Air/Sea Freight ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
SEA FREIGHT EXPORT DOCUMENT 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.