ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกฏหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ - ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.