ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ -ประสานงาน (ภาษาจีน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภายนอก (เช็คเกอร์) - จังหว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประกันภัยปีต่ออายุ - วินาศภัยรถยนต์ (Tele Service) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบเอกสารทุจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.