ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Deputy Sales Manager (รองผู้จัดการฝ่ายขาย) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Import-Export Coordinator 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Coordinator 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.