ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.วิจัยสรีระ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
System Analyst / System Admin 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Secretary 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Japanese Interpreter/ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 25,000 - 60,000 ปราจีนบุรี
พนักงานตัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.