ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานด้านบัญชี สัญญาจ้าง 6 เดือน (ประจำสำนักงาน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Inspector (โครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager (Property Management Business) 45,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager (Hospitality Business) 50,000 - 65,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.