ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบุคคล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ประจำเซียรังสิต 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETING 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.