ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ด้านรับ (AR) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Product&Technical; Support 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Store Staff ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.