ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Event Sale Staff เจ้าหน้าทีกิจกรรมพิเศษ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ประสานงานทั่วไป 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.