ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ (ประจำสาขาบางใหญ่/แจ้งวัฒนะ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาบางใหญ่ / แจ้งวัฒนะ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( สาขาบางใหญ่ /สาขาแจ้งวั... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.