ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่วนกลาง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย/เขต ขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยบัญชีรับ (ลูกหนี้) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.