ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ทั่วประเทศ) 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดนครปฐม) 18,000 - 25,000 นครปฐม
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดนครราชสีมา) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดภูเก็ต) 18,000 - 25,000 ภูเก็ต
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) 18,000 - 25,000 พิษณุโลก
Total 12 lists.