ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดสมุทรปราการ) 18,000 - 25,000 สมุทรปราการ
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดนครปฐม) 18,000 - 25,000 นครปฐม
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดนครราชสีมา) 18,000 - 25,000 นครราชสีมา
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดภูเก็ต) 18,000 - 25,000 ภูเก็ต
ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) 18,000 - 25,000 พิษณุโลก
Total 15 lists.