ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 13,000 - 14,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การตลาดสัมพันธ์ 15,500 ขึ้นไป สมุทรสาคร
ช่างประจำศูนย์บริการ 12,000 - 14,500 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
Sale Engineers 18,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 10 lists.