ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินผล(KPI) 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
ช่างประจำศูนย์บริการ 12,000 - 14,500 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
วิศวกรไฟฟ้า 17,000 - 19,000 สมุทรสาคร
Sale Engineers 18,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 11 lists.