ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคิวซี *** ประจำโรงงาน/อุดมสุข*** 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ IT Support 23,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |