ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 55,500 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต **ด่วน** 6,000 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างไฟฟ้า 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.