ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |