ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายประกันคุณภาพ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ 18,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นิติกร 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร * ด่วน 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.