ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นิติกร 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต (สาขาแพรกษา) **ด่วน** 10,000 - 20,000 สมุทรปราการ
หัวหน้าช่างไฟฟ้า 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.