ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จ.ทะเบียนสินไหมทดแทน (ศูนย์ฯคลองหลวง) 14,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
จ.ลูกค้าสัมพันธ์ (ศูนย์เทพารักษ์) 14,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
รับสมัครด่วน! Telesales 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี(ศูนย์ฯปากเกร็ด-.345) 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ(โซนภาคใต้) 14,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |