ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ – โครงการอาคารชุด ยู ด... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์อาวุโส (Senior Comp... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Vice President - Asset Management ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Vice President – Asset Development (Residential) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |