ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงานโครงการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าพัฒนาชนบท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC (วันละ 450 บาท) 10 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่าย logistic ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.