ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Maintenance & Service Sale ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานโครงการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าพัฒนาชนบท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.