ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป นครปฐม
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ นครปฐม
Total 14 lists.