ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการฝ่าย logistic 20,000 - 30,000 นครปฐม
พนักงานขับรถส่งเอกสาร ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป นครปฐม
Total 13 lists.