ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 30,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
พนักงานเย็บจักร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 13,000 - 25,000 สมุทรสาคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.