ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call center ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 10,000 - 25,000 สมุทรสาคร
CAD CAM ENGINEER ไม่ระบุ สมุทรสาคร
แอดมินเพจ , แอดมินออนไลน์ 9,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่า... 15,000 - 100,000 สมุทรสาคร
Total 11 lists.