ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 10,500 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักจุลชีววิทยา 16,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักเคมี (ทดสอบคุณภาพน้ำ) 16,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 13,000 ขึ้นไป ลพบุรี
Total 34 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |