ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สัตวบาลส่งเสริม 16,000 ขึ้นไป นครราชสีมา
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน 12,500 - 13,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |