ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
สัตวบาลประจำฟาร์ม (เพชรบูรณ์) 17,000 ขึ้นไป เพชรบูรณ์
Foreman ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการร้านอาหาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.