ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 14,000 ประจวบคีรีขันธ์
F&B Supervisor 12,000 - 13,000 ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่การเงิน 14,000 - 15,000 ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 11,500 - 15,000 ประจวบคีรีขันธ์
Outlet Asst.Mgr.(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีก) 18,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 14 lists.