ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 20,000 - 25,000 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน 32,000 - 35,000 ประจวบคีรีขันธ์
Outlet Asst.Mgr.(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีก) 15,500 - 16,000 ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 14,000 ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ Audit 10,000 - 12,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |