ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 15,000 - 17,000 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 20,000 - 25,000 ประจวบคีรีขันธ์
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน 32,000 - 35,000 ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 11,500 - 15,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 14 lists.