ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Barista 11,000 - 12,500 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน 32,000 - 35,000 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 20,000 - 25,000 ประจวบคีรีขันธ์
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป ประจวบคีรีขันธ์
Outlet Asst.Mgr.(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีก) 18,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 13 lists.