ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 20,000 - 25,000 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาหารและครื่องดื่ม 15,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป ประจวบคีรีขันธ์
Supervisor Audit 17,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดการทั่วไป 40,000 - 50,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |