ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Receptionist เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 50,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Recruitment Manager 50,000 - 125,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Design 35,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Import/Export Specialist 20,500 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.