ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 18,000 - 23,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี 10,000 - 12,000 ราชบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20,000 - 25,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 15,000 สมุทรสาคร
Total 11 lists.