ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 15,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า อุบลราชธานี 20,000 - 25,000 อุบลราชธานี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น 10,000 - 12,000 หนองคาย
พนักงานธุรการคลังสินค้า ประจำศูนย์อุบลราชธานี 10,000 - 15,000 อุบลราชธานี
พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำศูนย์อุบลราชธานี 10,000 - 15,000 อุบลราชธานี
Total 11 lists.