ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี 10,000 - 12,000 อุบลราชธานี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ 10,000 - 12,000 เชียงใหม่
พนักงานธุรการคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบ... 10,000 - 15,000 ราชบุรี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี 10,000 - 12,000 ราชบุรี
พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุ... 10,000 - 15,000 ราชบุรี
Total 14 lists.