ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี 10,000 - 12,000 ราชบุรี
พนักงานขายและการตลาด ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี 10,000 - 12,000 ภูเก็ต
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี 10,000 - 12,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี 10,000 - 12,000 อุบลราชธานี
Total 9 lists.