ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเคมี 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
วิศวกรเครื่องกล 15,000 - 25,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี 20,000 - 25,000 สมุทรสาคร
พนักงานขายและการตลาด ประจำศูนย์หาดใหญ่ 10,000 - 12,000 สงขลา
Total 6 lists.