ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 - 13,000 สมุทรสาคร
วิศกรเคมี 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา 10,000 - 12,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าอุดร 10,000 - 12,000 อุดรธานี
Total 6 lists.