ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี 10,000 - 12,000 ราชบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20,000 - 25,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าอุดร 10,000 - 12,000 อุดรธานี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี 10,000 - 12,000 อุบลราชธานี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ 10,000 - 12,000 เชียงใหม่
Total 8 lists.