ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รับสมัคร ลูกค้าสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจที่ดิน (เครือ Big Three P... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดนตรีและศิลปะกา... 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อ (Public Rela... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.