ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาปนิก 15,000 - 30,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบก่อสร้าง 10,000 - 15,000 พระนครศรีอยุธยา
พนักงานขาย (ภาคเหนือ) 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
พนักงานขาย (กรุงเทพ/ปริมณฑล) 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 15 lists.