ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Communication 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Import-Xport 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Creative 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ดีไซน์เนอร์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.