ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ศูนย์การค้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้าอาคาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกควบคุมความสะอาดและภูมิทัศน์ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย(Fireman) 15,500 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.