ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.เครื่องเล่น/เกม(สวนสนุก) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายอาหาร/เครื่องดื่ม 9,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การแสดง 9,500 - 14,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แผนกเช่า(ขายพื้นที่ศูนย์การค้า) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.