ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายอาหาร/เครื่องดื่ม 9,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการบริหาร 18,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แผนกเช่า(ขายพื้นที่ศูนย์การค้า) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.เครื่องเล่น/เกม(สวนสนุก) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
GRAPHIC DESIGN ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.