ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 45,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานพีแพร์ 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าครัวพีแพร์ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 20,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |