ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor (Chef ครัวร้อน , ส่วนงาน prepare) ประจำ... 22,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Kitchen staff (ร้านอาหารญี่ปุ่น ,Supermarket) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |