ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphic Design ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝายขาย Sales/AE Horeca (เขตภาคเหนือ) 15,000 - 25,000 เพชรบูรณ์
Senior/ Assistant Sales Manager 25,000 - 35,000 น่าน
เจ้าหน้าที่ฝายขาย Sales/AE Horeca (ภูเก็ต) 15,000 - 25,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ฝายขาย Sales/AE Horeca (เขตภาคใต้) 15,000 - 25,000 สงขลา
Total 8 lists.