ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ด่วน!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.