ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต ด่วน!!!! 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (งานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ... 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สต็อก ด่วน!!!! 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.