ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างคุมเครื่องพิมพ์ Inkjet ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.