ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 9,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องพิมพ์ Inkjet 9,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.