ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างคุมเครื่องพิมพ์ Inkjet ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.