ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สถานี (โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT) - ปร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Electrical Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค(Technician) (สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Communication Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Mechanical Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.