ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 15,000 - 20,000 เชียงใหม่
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป 9,000 - 15,000 เชียงใหม่
Total 2 lists.