ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Plating Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างผ่าแม่พิมพ์ยาง 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคุมเครื่อง CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.