ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ นครราชสีมา
พนักงานซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ข้อมูลวางแผนผลิต ไม่ระบุ นครราชสีมา
ผู้จัดการแผนกผลิตกราเวียร์ ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 4 lists.