ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ นครราชสีมา
พนักงานควบคุมของเสีย-คัดเกรด ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ข้อมูลวางแผนผลิต ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 3 lists.