ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 4 lists.