ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Service (Urgent) 15,000 - 20,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ นนทบุรี
Account Executive , AE Mgr. 20,000 - 25,000 นนทบุรี
ช่างติดตั้ง ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.