ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Online Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(คลัง Bulk) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.