ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีวิจัยและพัฒนา 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Online Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Delvelopment) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.