ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Internal Audit Manager 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานนิติกรรมและสัญญา 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคารสูง 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |