ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.