ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 35,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย ประจำโครงการ The Mirac... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.