ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าประปา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.