ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ ... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ ... 15,000 - 20,000 นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ ... 8,000 - 15,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ :... 15,000 ขึ้นไป ราชบุรี
Total 35 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |