ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต - อาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า - แบ่งชั่งวัตถุดิบ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Sales OEM (ด่วน !!) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผุ้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.