ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (โรงงานลำลูกกาคลอง 10) Urge... ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการโรงงานเครื่องสำอาง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.