ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการด้านบัญชีจัดซื้อ 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบ,ควบคุมการติดตั้งระบบพลังงานแสง... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.