ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ERP ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Operation Director ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.