ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง (PM) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Operation Director ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 14 lists.