ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ ERP ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.