ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Operation Director ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 35,000 - 40,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!) 14,000 - 18,000 สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.