ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการจังหวัดออนเทรด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยผลิตถังสำเร็จรูป ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Supervisor เทคนิคการผลิต 17,500 - 22,000 พระนครศรีอยุธยา
Supervisor บรรจุ 17,500 - 24,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 186 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |