ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้แทนขาย เขต สระุบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย จังหวัด ชลบุรี ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขายต่างจังหวัด ประจำเขต สกลนคร นครพนม มุกดาห... 10,000 - 14,000 สมุทรสาคร
ผู้แทนขายต่างจังหวัด ประจำเขต อุดรธานี หนองบัวลำภู... 10,000 - 14,000 สมุทรสาคร
ผู้แทนขายต่างจังหวัดประจำเขต พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิ... 10,000 - 14,000 สมุทรสาคร
Total 13 lists.