ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเชื่อม ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานควบคุมเครื่องผสมคอนกรีต ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 4 lists.