ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Service & Sales Engineer // ทุกเพศ อายุไม่เกิน ... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายระหว่างประเทศ // ทุกเพศ // สื่อสารภาษาอั... 50,000 - 150,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย // ผู้หญิงเท่านั้น // อายุ... 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ // ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป // ชาย-หญิง // ... 20,000 - 65,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการลูกค้า // ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ //... 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 815 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |