ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20,000 - 25,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าสงขลา 10,000 - 12,000 นราธิวาส
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ 20,000 - 25,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี 10,000 - 12,000 ปราจีนบุรี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ 10,000 - 12,000 สมุทรสาคร
Total 10 lists.