ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 15,000 สมุทรสาคร
พนักงานธุรการคลังสินค้า ประจำศูนย์ ชลบุรี ไม่ระบุ อุบลราชธานี
พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา 10,000 - 12,000 ชัยภูมิ
พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำศูนย์ ชลบุรี ไม่ระบุ ชลบุรี
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า อุบลราชธานี 20,000 - 25,000 อุบลราชธานี
Total 13 lists.